Rizika A-T-K Fryšták s.r.o.

Informujeme vás o rizicích, která vznikají v rámci naší činnosti. Všechny osoby, které se pohybují v našich prostorách jsou povinné dodržovat námi přijaté opatření k ochraně před působením těchto rizik. V rámci této písemné dohody jsme pověřený zaměstnavatel, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění, jak vyplývá z §101 odst. 3, Zákoníku práce v platném znění.

Z §101, odst. 3, ZP vyplýva požadavek:

(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Katalog rizik ke stažení: ZDE

BOZP pokyny ke stažení: ZDE

SAFETY INSTRUCTIONS: HERE

Napište nám